אירוח אתרים על שרתי Windows

אירוח אתרים על שרתי Windows Server 2022, תמיכה בטכנולוגיות של מיקרוסופט

אירוח אתרי ASP.NET, .NET Core וגם אתרים בטכנולוגיות ותיקות יותר כמו ASP Classic.

בסיסי נתונים SQL Server

אירוח אתרי PHP על Windows