דוגמאות לפרוייקטים

הקמת ענן פרטי.

מיגרציה של פרוייקטים לסביבת Cloud Native כגון Kuberentes.

הקמת מערכת שרתים העונה לדרישות אבטחה Hipaa.