אירוח שרתים פיזיים או וירטואלים:

אירוח שרתים פיזיים או וירטואלים, להפעלת אתרי אינטרנט, אספקת שירותי SaaS, שירותי Remote Desktop, או כל מטרה אחרת.

אירוח שרתים פיזיים או וירטואלים, על חומרה חדישה. ארכיטקטורה המספקת אבטחה וביצועים.