חבילות שרתים:

 • מינימלי: 4GB זיכרון, מעבד vCPU אחד
 • 8GB זיכרון שני vCPUs
 • 16GB זיכרון ו 4vCPUs
 • 32GB זיכרון ו 8vCPUs
 • דיסקים מסוג SSD Entrprise בנפחים מ 30GB עד 2TB
 • דיסקים לגיבויים, מגנטיים בנפחים עד 4TB

מערכות הפעלה:

אפשר להתקין כל מערכת הפעלה הפועלת על שרתי x86. קיימות תבניות מוכנות למערכות ההפעלה הנפוצות:

 • Winodws Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Ubuntu Linux
 • CentOS
 • RedHat Enterprise Linux
 • FreeBSD

אבטחת שרתים וירטואלים

אפשרות להגדיר ברמת התקשורת אילו פורטים פתוחים

אפשרות לסינון הבקשות המגיעות אל השרת דרך פיירוול אפליקטיבי

תוכנה המותקנת על השרת מנטרת באופן רציף פרמטרים על השרת ומתריעה להתריע על אירועי אבטחה

ניטור זמינות השירותים על השרת