בין השרותים שאנו מציעים:

אירוח אתרי אינטרנט

אירוח בסיסי נתונים SQL Server

אירוח בסיסי נתונים MySQL

תמיכה בטכנולוגיות asp.net , asp, php בכל הגרסאות

תמיכה מלאה ב Share Point Services

אירוח אתרי Tomcat JSP

אירוח אתרי Django

אירוח אתרים המבוססים על Ruby on Rails ו node.js

שירותי דואר אלקטרוני מסוננים מוירוסים וספאם

דוחות סטטיסטיים גרפיים

אירוח שרתי Virtual Server

אירוח שרתים Dedicated Server – בהקמה מהירה מהיום להיום

אירוח שירותי Streaming

שרותים אחרים:

כיונון ביצועים לאתרים ושרתים עמוסים

שירות גיבוי קבצים לעסקים